Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Lidija Lenart

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Prehrambena tehnologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Ulica:Franje Kuhača 20
Grad:Osijek 31107
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 031/224 365
E-mail adresa: