Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Maja Lamza-Maronić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
- 1986.
doktor društvenih znanosti iz područja ekonomije

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
- 1979.
magistar ekonomskih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
- 1974.
dipl. oec.

 
Srednja škola

Gimnazija "Sara Bertić"u Osijeku
Osijek
Hrvatska