Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Maja Lamza-Maronić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Ostalo

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru (Federacija Bosna i Hercegovina)
Doktorska škola društveno - humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa JUrja Strossmayera u Osijeku
Učiteljski fakultet u Osijeku - cjeloživotno obrazovanje
Po Bologni - preddiplomska nastava

Poslovni informacijski sustavi
Poslovno komuniciranje


Urbana ekonomija
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru , smjer Fizioterapija
Po Bologni - Diplomska nastava

IT menadžment
Interkulturalne poslovne komunikacije
Upravljanje kvalitetom
Veleučilište u Slavonskom Brodu, Stručni diplomski studij
Po Bologni - Postdiplomska nastava

Specijalistički poslijediplomski studij „Organizacija i menadžment“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku
Doktorski studij „Menadžment „ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku