Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Katarina Mlinarević - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2004
magistar društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1999
diplomirani ekonomist