Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Daniela Angelina Jelinčić - Biografija

Curriculum Vitae
Daniela Angelina JELINČIĆ, rođena u Vancouveru, Kanada 28. veljače 1970.
Osnovnu i srednju školu završava u Zagrebu, nakon čega se 1988. godine upisuje na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje diplomira etnologiju i talijanski jezik s književnošću (1995.). Na istom fakultetu, magistrira etnologiju (2000.) s temom ŤKulturna baština i turizamť. Stupanj doktora humanističkih znanosti, u znanstvenom polju etnologije i antropologije, stječe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2004.), s temom disertacije ŤStanje, potencijali i perspektive kulturnog turizma u Hrvatskoj: uloga sustava u planiranju i provođenju programa kulturnog turizmať.
Od 1996. godine zaposlena je u Institutu za međunarodne odnose, Zagreb. 2000. godine izabrana je u istraživačko zvanje asistenta, i uvedena u Popis znanstvenika i istraživača Ministarstva znanosti i tehnologije pod brojem 235275, a od 1. studenog 2004. radi na suradničkom mjestu višeg asistenta. Radi kao znanstveni novak na Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za međunarodne odnose, gdje sudjeluje u istraživačkim projektima Odjela, u organizaciji međunarodnih skupova koje organizira Odjel, izlaže na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama i seminarima te objavljuje u domaćim i stranim časopisima, knjigama i zbornicima. Sudjeluje u radu svjetske Mreže za istraživanje i suradnju u kulturnom razvoju CULTURELINK, koja je osnovana pod pokroviteljstvom UNESCO-a i Vijeća Europe te od 1990. godine ima sjedište u Institutu za međunarodne odnose. Član je uredništva časopisa Culturelink, a osim toga, u okviru djelatnosti mreže Culturelink, koordinira bazu podataka o članovima i partnerima mreže.
Osnovni istraživački interes odnosi se na kulturni turizam, održivi kulturno-turistički razvoj, kulturnu baštinu u funkciji razvoja turizma, veze između etnologije i turizma te ulogu države u kulturnom turizmu. Autorica je segmenta ŤKulturni turizamť koji je predstavljen u okviru kulturnog web portala pod nazivom CultureNet Croatia, koji 2001. godine na temelju razrađenog koncepta pokreću, kao zajednički projekt, Ministarstvo kulture i Institut Otvoreno društvo – Hrvatska. 2003. godine postaje ekspertom Vijeća Europe za kulturni turizam i radi na projektu Evaluacije kulturne politike Cipra.


ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO
Sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim temama dugoročne znanstveno-istraživačke djelatnosti u Institutu za međunarodne odnose, Zagreb:
• Medijski, komunikacijski i kulturni aspekti civilnog društva (0017003) (2002.-2005.)
• Komunikacijski aspekti uključenja Hrvatske u međunarodne odnose (00170103) (1997.-2000.)
• Suvremene civilizacijske promjene i razvoj Hrvatske (1993.-1996.)

Ostalo istraživačko i obrazovno iskustvo:
• 2005. – gost-predavač na temu ŤKulturnog turizmať na poslijediplomskom studiju etnologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu
• 2005. – gost-predavač na temu ŤKulturnog turizma i EUť u okviru Ljetne škole Filozofskog fakulteta na Rabu
• 2003. – ekspert Vijeća Europe na projektu Evaluacija kulturne politike Cipra
2003. – koordinatorica međunarodnog okruglog stola ŤeCulture: The European Perspective – Cultural Policy, Creative Industries, Information Lagť
• 2002.-2003. – urednica segmenta ŤKulturni turizamť koji je predstavljen u okviru kulturnog web portala CultureNet Croatia
• 2002. – urednica Zbornika radova sa seminara ŤCulture: A Driving Force for Urban Tourism – Application of Experiences to Countries in Transitionť, IMO, Zagreb; urednica direktorija članova i partnera mreže Culturelink ŤGuide to the Culturelink Networkť, IMO, Zagreb
• 2001. – koordinatorica međunarodnog seminara ŤCulture: A Driving Force for Urban Tourismť održanog u Dubrovniku
• 2001. – autorica segmenta ŤKulturni turizamť u okviru projekta ŤHrvatska u 21. stoljeću: Strategija kulturnog razvitkať, Ministarstvo kulture RH, Zagreb
• 2001. – koordinatorica studije za Hrvatsku ŤPublishing Survey 2000ť, Open Society Institute, Budapest
• 2000. – su-urednica posebnog izdanja časopisa Culturelink ŤCulture and Development vs. Cultural Developmentť, IMO, Zagreb
• 2000. – koorinatorica studije za Hrvatsku ŤTax Incentives for the Donors of Cultureť, Open Society Institute, Budapest
• 2000. – koordinatorica studije za Hrvatsku ŤPublishing Legislation Online Projectť, Open Society Institute, Budapest

ORGANIZIRANE KONFERENCIJE
• 1st International Seminar ŤCulture: A Driving Force for Urban Tourism – Application of Experiences to Countries in Transitionť, Dubrovnik, 18.-19. svibnja 2001.
• Round Table Meeting ŤeCulture: The European Perspective – Cultural Policy, Creative Industries, Information Lagť, Zagreb, 24.-27. travnja 2003.

IZLAGANJA NA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA
1. 'Veza između kulture i turizma'. Nacionalni program seminara za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice, Ureda za kulturni turizam (Rijeka, listopad 2005.)
2. 'Kreativni i hobi turizam: Čipkarstvo kao kulturno-turistički resurs'. 9. međunarodni festival čipke – znanstveno stručni skup ŤFestivali čipke i kulturni turizamť (Lepoglava, rujan 2005.)
3. 'Kulturni turizam kroz fondove Europske unije'. Ljetna škola Filozofskog fakulteta (Rab, travanj 2005.)
4. CDCULT Session of the Council of Europe 'Evaluation of the Cultural Policy of Cyprus' (Strasbourg, listopad 2004.)
5. ‘Models of Cultural Tourism Policies in Some European Countries: The Role of the State in Planning and Promoting Cultural Tourism'. International Cultural Forum ŤBuilding Cultural Tourism Partnerships in Mongolia and Central Asia” (Ulaanbaatar, listopad 2004.)
6. ‘Iskustva Hrvatske u kulturnom turizmu’. Međunarodni seminar “Reedukacija za kulturni turizam”, (Beograd, 2003.)
7. ‘How About Culture? An Old Fresh Force for Destination Image'. International Conference ŤReinventing a Tourism Destination (Dubrovnik, 2002)
‘Strategija razvitka hrvatskog kulturnog turizma’. Međunarodni seminar “Kulturno nasljeđe, turizam i razvoj” (Primošten, lipanj 2001.)
8. ‘Croatian Cultural Tourism Development Strategy’. 1st International seminar “Culture: A Driving Force for Urban Tourism – Application of Experiences to Countries in Transition” (Dubrovnik, svibanj 2001.)

9. ‘Heritage, Tourism and Globalization’ . International Conference of Cultural Studies (Pariz, rujan 1999.)

SUDJELOVANJE NA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM SKUPOVIMA
1. Second World Culturelink Conference ŤDynamics of Communication: New Ways and New Actorsť (Zagreb, lipanj 2005.)
2. Expert group of the Council of Europe meeting on the “Evaluation of the Cultural Policy of Cyprus” (Montezillon, veljača 2004.)
3. “Evaluation of the Cultural Policy of Cyprus” (Cyprus, svibanj 2003.)
4. eCulture: The European Perspective Cultural Policy - Knowledge Industries - Information Lag, CIRCLE/Culturelink International Round Table, (Zagreb, travanj 2003).
5. “BIGGER… BETTER… BEAUTIFUL?, The Impact of EU Enlargement on Cultural Opportunities across Europe” (Budimpešta, veljača 2002.)
6. British Embassy Seminar on Cultural Tourism (Lipica, listopad 2001.)
7. Međunarodna radionica “Kulturna baština i razvoj kulturnog turizma” (Lovran, ožujak 2001.)
8. National debate on the Cultural Policy of Romania (Bucharest, rujan 2000.)
9. Summer School “Lorenzo il Magnifico” on the Management of Cultural Heritage (Firenca, rujan/listopad 1999.)
10. Meeting of the Regional Observatory for Financing of Culture in East and Central Europe (Budimpešta, travanj 1999.).
11. Intercultural Task Force of the North-South Centre of the Council of Europe meeting (Copenhagen, prosinac 1996.)
12. “Meeting of the European Cultural Networks” (Torino, svibanj 1996.)

NASTAVNA DJELATNOST
• Predavanja u okviru poslijediplomskog studija etnologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu na temu kulturnog turizma
• Predavanja u okviru Ljetne škole Filozofskog fakulteta u Zagrebu
• Predavanja na temu ŤVeza između kulture i turizmať te ŤEvaluacija projekata kulturnog turizmať u okviru Nacionalnog programa seminara Hrvatske turističke zajednice, Ureda za kulturni turizam

RECENZENTSKA DJELATNOST
• Recenzentica knjige Vesne Đukić Dojčinović “Kulturni turizam: menadžment i razvojne strategije”, Beograd, Clio, 2005.

DRUŠTVENA DJELATNOST
• Članica uredništva časopisa Culturelink
• Ekspert Vijeća Europe za kulturni turizam
• Članica međunarodnog Upravljačkog tima Obzervatorija za financiranje kulture
• Članica Projektnog tima Labin Art Republike
• Članica Upravnog odbora Mediteranskog kiparskog simpozija

ČLANSTVA U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA
• CULTURELINK Network (Network of Networks for Research and Cooperation in Cultural Development) Focal Point
• Hrvatsko kulturološko društvo

NAGRADE
Proglašena jednom od tri finalista za nagradu Europske kulturne zaklade za istraživanje “The Role of the State in Planning and Implementing Cultural Tourism Programmes in Europe: Possible Solutions for All Actors”.

JEZICI I VJEŠTINE
Materinji jezik hrvatski. Odlično znanje engleskog i talijanskog jezika u pismu i govoru. Poznaje portugalski. Kompjutorski pismena.


Reference:
BIBLIOGRAFIJA Disertacija (2004.) Stanje, potencijali i perspektive kulturnog turizma u Hrvatskoj: uloga sustava u planiranju i provođenju programa kulturnog turizma. 256 str. + 5 stranica priloga, 153. navedenih jedinica literature, 192 podbilješki. Disertacija. Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Magistarski rad (2000.) Kulturna baština i turizam. Magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 107 str. + 9 stranica priloga. Knjige 1) Culture: A Driving Force for Urban Tourism - Application of Experiences to Countries in Transition: proceedings of the 1st international seminar on culture, Dubrovnik, 18-19 May 2001/ Jelinčić, Daniela Angelina (ur). Zagreb: IMO, 2002., 160 str., ISBN 953-6096-25-0 (znanstvena knjiga) 2) Guide to the Culturelink Network/ Jelinčić, Daniela Angelina (ur). Zagreb: IMO, 2002., 251 str., ISBN 953-6096-24 2 (stručna knjiga) 3) Culture and Development vs. Cultural Development/ Epskamp, Kees; Gould, Helen; Jelinčić, Daniela Angelina (ur.). Zagreb: IMO, 2000., 179 str., ISBN 1332-9200 (znanstvena knjiga) 4) eCulture: the European Perspective - Cultural Policy - Knowledge Industries - Information Lag; Dodd, Diane and Jelinčić, Daniela Angelina (ur.). Zagreb: IMO, 2003. (http://www.culturelink.hr/conf/ecult/eCulture_Reader.pdf) (stručna knjiga) Poglavlja u knjigama 1. Jelinčić, Daniela Angelina. “Labin - kulturna slika istarskog iseljeničkog kraja”. U: Hrvatski iseljenički zbornik. V. Kukavica (ur.). Hrvatska matica iseljenika. str. 291-299. (2004.), ISBN 953-6525-28-3 (stručni rad) 2. Jelinčić, Daniela Angelina. "Hrvatski kulturni turizam". U: Hrvatski iseljenički zbornik. V. Kukavica (ur.). Hrvatska matica iseljenika. str. 257-262. (2003.), ISBN 953-6525-25-9 (stručni rad) 3. Jelinčić, Daniela Angelina. "Kulturni turizam". U: Hrvatska u 21. stoljeću: strategija kulturnog razvitka. B. Cvjetičanin, V. Katunarić (ur.). Ministarstvo kulture RH, str. 117-119. (2003.), ISBN 953-6240-23-8 (znanstveni rad) 4. Jelinčić, Daniela Angelina. ”Croatian Cultural Tourism Development Strategy”. U: Culture: A driving force for urban tourism - application of experiences to countries in transition” / Jelinčić, Daniela Angelina (ur.). Institute for International Relations, str. 3-6. (2002.), ISBN 953-6096-25-0 (znanstveni rad) 5. Jelinčić, Daniela Angelina. ”Summary report” U: Culture: A driving force for urban tourism - application of experiences to countries in transition” / Jelinčić, Daniela Angelina (ur.). Institute for International Relations, str. 145-150. (2002.), ISBN 953-6096-25-0 (stručni rad) 6. Jelinčić, Daniela Angelina. "Kulturni turizam". U: Hrvatska u 21. stoljeću: strategija kulturnog razvitka: nacrt. B. Cvjetičanin, V. Katunarić (ur.). Ministarstvo kulture RH, str. 113-117. (2001.), ISBN 953-6240-07-6 (znanstveni rad) 7. Jelinčić, Daniela Angelina. "Redefining Cultural Identities from Different Perspectives: The Tourist Perspective". U: Redefining Cultural Identities: The Multicultural Contexts of the Central European and Mediterranean Regions. N. Švob-Đokić (ur.). IMO, str. 195-203. (2001.), ISBN 953-6096-21-8 (znanstveni rad) 8. Jelinčić, Daniela Angelina. "Globalizacija i hrvatski identitet”. Hrvatski iseljenički zbornik / V. Kukavica (ur.). Hrvatska matica iseljenika. str. 213-217. (2001.), ISBN 1330-3724 (stručni rad) 9. Jelinčić, Daniela Angelina. ŤPrefaceť. Culture and Development vs. Cultural Development/ Epskamp, Kees; Gould, Helen; Jelinčić, Daniela Angelina (ur.). Zagreb: IMO, str. 1-2 (2000.), ISBN 1332-9200 (stručni rad) Radovi u recenziranim znanstvenim i međunarodnim časopisima 1) Jelinčić, Daniela Angelina; Mesarić, Rebeka. "Spoj kulture i nautike: jedan od mogućih vidova razvojne strategije za Hrvatsku". Acta turistica Vol 13/br. 1 (2001.), str. 42-63. (pregledni znanstveni rad) 2) Jelinčić, Daniela Angelina. "Kultura kao pokretačka snaga redefiniranja imidža destinacije". Acta turistica Vol 17/br. 1 (2005.), str. 56-78. (prethodno priopćenje) 3) Jelinčić, Daniela Angelina. "Turizam i kultura iz antropološke perspektive”. Turizam Vol 48/br. 1 (2000.), str. 59-62 (stručni rad) 4) Timothy, Dallen J. & Boyd, Stephen W: Heritage Tourism. Journal of Tourism and Cultural Change Vol 3/br. 2 (2005.), str. 139-142 (prikaz knjige) 5) Can-Seng Ooi: Cultural Tourism & Tourism Cultures: The Business of Mediating Experience in Copenhagen and Singapore. Turizam Vol 53/br. 2 (2005.), str. 199-201 (prikaz knjige) 6) Sloan, Donald: Culinary taste: consumer behaviour in the international restaurant sector. Turizam Vol 52/br. 2 (2004.), str. 214-215 (prikaz knjige) 7) Smith, Melanie K: Issues in Cultural Tourism Studies. Culturelink Vol 15/br. 42 (2004.), str. 92-94 (prikaz knjige) 8) Long, Philip & Robinson, Mike: Festivals and Tourism: Marketing, Management and Evaluation. Tourism Vol 52/br. 4 (2004.), str. 386-387 (prikaz knjige) 9) eCulture: the European Perspective, Cultural Policy - Knowledge Industries - Information Lag. Croatian International Relations Review Vol IX/br. 30-31 (2003.), str. 82-83 (kongresno priopćenje) 10) Hughes, Howard: Arts, Entertainment and Tourism. Culturelink Vol 14/br. 39, str. 77-79 (prikaz knjige) 11) Swarbrooke, J., Beard, C., Leckie, S. & Pomfret, G.: Adventure Tourism : The New Frontier. Turizam Vol 51/br. 3 (2003.), str. 311-312 (prikaz knjige) 12) Weed, Mike & Bull, Chris: Sports Tourism : Participants, Policy and Providers. Turizam Vol 51/br. 4 (2003.), str. 439 (prikaz knjige) 13) Rogers, Tony: Conferences and Conventions : A Global Industry. Croatian International Relations Review Vol IX/br. 30-31 (2003.), str. 77-78 (prikaz knjige) 14) Hall, C. M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N., Cambourne, B.: Food tourism around the world: Development, management and markets. Culturelink Vol 14/br. 41 (2003.), str. 95-97 (prikaz knjige) 15) The Sahara of Cultures and Men: Towards a strategy for the sustainable development of tourism in the Sahara, in the context of combating poverty. Culturelink Vol 14/br. 41 (2003.), str. 11-12 (prikaz projekta) 16) The report into the impact of folk festivals on cultural tourism. Culturelink Vol 14/br. 41 (2003.), str. 62-63 (prikaz studije) 17) Turisme i Cultura: Debats del Congres de Turisme Cultural. Culturelink br. 36 (2002.), str. 105 (prikaz knjige) 18) Chambers, Erve: Tourism and Culture: An Applied Perspective. Culturelink Vol 11/ br. 30 (2000.), str. 125-128 (prikaz knjige) 19) Dodd, Diane & Van Hemel, Annemoon: Planning Cultural Tourism in Europe: A Presentations of Theories and Cases. Culturelink Vol 11/ br. 30 (2000.), str. 129-130 (prikaz knjige) 20) Kirshenblatt-Gimblett, B.: Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage. Culturelink Vol 11/ br. 30 (2000.), str. 128-129 (prikaz knjige) Radovi u zbornicima skupova 1) Jelinčić, Daniela Angelina. "Od inicijative do korisnika”. U : 7. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, [Poreč, 26.-28. studenoga 2003.] : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / Katić, Tinka (ur.). - Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo , 2004. 277-282. (pregledni znanstveni rad) 2) Jelinčić, Daniela Angelina. "How about culture? An old fresh force for destination image”. U: Reinventing a Tourism Destination / Weber, Sanda; Tomljenović, Renata (ur.). - Zagreb: Institute for Tourism, str. 173-175, 2002. (sažetak, znanstveni rad) 3) Jelinčić, Daniela Angelina. "Theoretical Approach to Regional Cultural Tourism Planning Croatian Strategies: Culture = Future”. U: European Regional Development Issues in the New Millennium and Their Impact on Economic Policy: Abstracts / Froelich, Zlatan; Maleković, Sanja; Polić, Mario (ur.). - Zagreb: The Croatian Section of the European Regional Science Association, str. 48, 2001. (sažetak, znanstveni rad) 4) Jelinčić, Daniela Angelina. ŤHeritage, Tourism and Globalisationť. U: International Cultural Studies, Research Institute for Austrian and International Literature and Cultural Studies, 1999., (http://www.inst.at/studies/s_0604_e.htm) (stručni rad) Radovi u ostalim stručnim časopisima 1) Jelinčić, Daniela Angelina. "Savjet savjetnicima”. CRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo Vol XI/br. 1, str. 52-54, 2005. (komentar, stručni rad) 2) Jelinčić, Daniela Angelina. "Junaci ili luđaci”. CRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo Vol XI/br. 1, str. 68-70, 2005. (komentar, stručni rad) 3) Jelinčić, Daniela Angelina. "Prepoznata je barem potreba”. CRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo Vol XI/br. 2, str. 75-78, 2005. (članak, stručni rad) 4) Jelinčić, Daniela Angelina. "Dosljedni ubiru vrhnje”. CRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo Vol XI/br. 4, str. 71-74, 2005. (članak, stručni rad) 5) Jelinčić, Daniela Angelina. "U potrazi za kulturnim turizmom”. CRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo Vol XI/br. 4, str. 62-64, 2005. (članak, stručni rad) 6) Jelinčić, Daniela Angelina. "Prepreke, prepreke, prepreke: Kulturni turizam kroz fondove Europske unije”. CRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo Vol XI/br. 5, str. 66-69, 2005. (članak, stručni rad) 7) Jelinčić, Daniela Angelina. "Kulturni itinerari: dimenzija suradnje”. CRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo Vol XI/br. 7-8, str. 67-69, 2005. (članak, stručni rad) 8) Jelinčić, Daniela Angelina. "Tko je ovdje moralan”. CRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo Vol XI/br. 9, str. 56-58, 2005. (komentar, stručni rad) 9) Jelinčić, Daniela Angelina. "Čipkarstvo: izvorna turistička atrakcija”. CRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo Vol XI/br. 10, str. 64-65, 2005. (osvrt, stručni rad) 10) Jelinčić, Daniela Angelina. "Nove turističke vještine: znanje je imanje”. CRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo Vol XI/br. 10, str. 42-44, 2005. (članak, stručni rad) 11) Jelinčić, Daniela Angelina. "Brak bez interesa”. CRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo Vol X/br. 11, str. 68-70, 2004. (članak, stručni rad) 12) Jelinčić, Daniela Angelina. "Simbioza resursa i volje”. CRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo Vol X/br. 12, str. 70-71, 2004. (članak, stručni rad) 13) Jelinčić, Daniela Angelina. "Nomadski urbani stil”. CRO turizam : stručni časopis za turističko gospodarstvo Vol X/br. 12, str. 63-65, 2004. (članak, stručni rad) Popularni radovi 1) Jelinčić, Daniela Angelina. "Hrvatska bez kulturnog turizma”. Novi list, 2003. (popularan rad) – članak je također izišao i u Glasu Istre te Karlovačkom listu 2) Jelinčić, Daniela Angelina. "Prodaja rimskog roba”. Novi list, 2002. (popularan rad) 3) Jelinčić, Daniela Angelina. "Na prodaju kaštela, špilje i gričke vještice”. Poslovni tjednik, 2002. (popularan rad) 4) Jelinčić, Daniela Angelina. "Zemlja nijemih recepcionara”. Nacional, 2001. (popularan rad)

Linkovi:
http://www.imo.hr/imo/staff/jelincic.html