Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Daniela Angelina Jelinčić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Kulturni turizam
Menadžment kulturne baštine
Kulturni turizam
Ljetna škola Filozofskog fakulteta - Kulturni turizam u EU i iskustva nekih europskih zemalja
Ostalo

Veza između kulture i turizma (Nacionalni program seminara Hrvatske turističke zajednice)
Po Bologni - preddiplomska nastava

Kulturna baština
Po Bologni - Diplomska nastava

Teorija kreativnosti
Poduzetništvo u kreativnim industrijama
Kulturna baština u funkciji razvoja turizma, Sveučilište u Zadru
Kulturna raznolikost i masovni mediji, Sveučilište u Zadru
Upravljanje kulturnim dobrima I i II, Sveučilište u Dubrovniku
Po Bologni - Postdiplomska nastava

Kreativne industrije i regionalni razvoj