Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Ema Jurkin - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odjel
Sveučilište u Zagrebu
2000. - 2004.
Magistar znanosti, područje matematika

 
Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odjel
Sveučilište u Zagrebu
1994. - 1999.
Profesor matematike