Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Ema Jurkin - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

XUV zračenje tranzijentnih plazmi

Krivulje i plohe u euklidskom i neeuklidskim prostorima