Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Saša Krešić-Jurić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Izvanredni profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Prirodoslovno matematicki fakultet u Splitu
Ulica:Teslina 12
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 021/385-133
E-mail adresa: