Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Saša Krešić-Jurić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

University of Georgia
Athens
SAD
- 1995