Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Saša Krešić-Jurić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Kvantna teorija polja, nekomutativni prostori i simetrije

Liejeve grupe, integrabilni sistemi i simetrije

Varijacioni racun i obrada signala