Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Saša Krešić-Jurić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Kvantna teorija polja, nekomutativni prostori i simetrije
Šifra projekta: 098-0000000-2865
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Voditelj projekta: Stjepan Meljanac