Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Saša Krešić-Jurić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Varijacioni racun i obrada signala
Šifra projekta: 0023003
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
-

Ustanova: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu