Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Saša Krešić-Jurić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Matematicka fizika, obrada signala

Ekspertiza: Integrabilni sustavi, grupe petlje, simetrije, nekomutativni prostori