Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Jurica Budja - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: poredbeno i tipološko jezikoslovlje i srodne discipline