Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija


Pavel Gregorić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Seminar "Problem prostora u filozofiji i znanosti"
Zajedno s Mladenom Domazetom.

Seminar "Platon: 'Fedon'"
Seminar "Teme iz kasnog Wittgensteina"
Zajedno s Mladenom Domazetom.

Akademsko pisanje
Filozofija uma
Uvod u filozofiju uma
Seminar iz povijesti filozofije