Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Sanja Balen

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Klinički bolnički centar, Rijeka
Ulica:Krešimirova 42
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 051 658-354
E-mail adresa: