Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Sanja Dabelić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Ulica:A. Kovačića 1
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: