Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Aleksandra Anić Vučinić

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Prehrambena tehnologija
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ulica:Ivana Lučića 5
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: