Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Krešimir Petrinec - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 2004
Magistar znanosti na području elektrotehnike

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 1999
Diplomirani inženjer elektrotehnike