Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Mateo Bratanić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Povijest
Akademski stupanj: Izv. prof. dr. sc.
Zvanje: Izvanredni profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +38523200624
E-mail adresa: