Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josipa-Pina Milišić - Biografija


Linkovi:
http://numerik.mathematik.uni-mainz.de/%7Ejuengel/team/milisic.html