Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josipa-Pina Milišić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Nelinearna analiza diferencijalnih jednadžbi