Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josipa-Pina Milišić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Nelinearna analiza diferencijalnih jednadžbi
Šifra projekta: 0036031
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
nelinearni jednodimenzionalni p-Laplacian, varijacijske nejednakosti, nelinearni sistemi, kvazilinearne parcijalne diferencijalne jednadžbe, kvalitativna svojstva rješenja, geometrija rješenja, fraktalne dimenzije, sadržaj Minkowskog, singularna i regularna svojstva, egzistencija i neegzistencija, singularitet, topološka ekvivalencija, bifurkacija.

Voditelj projekta: Mervan Pašić
E-mail adresa:

Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera