Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josipa-Pina Milišić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Modeliranje, analiza i numerologija kvantne difuzije i hidrodinamički modeli za poluvodiće. Asimptotsko ponašanje i kvalitativne karakteristike difuzijskih jednadžbi.