Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Frane Čačić

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Prehrambena tehnologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Ulica:Franje Kuhača 20
Grad:Osijek 31000
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 031 224 376
E-mail adresa: