Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Kristijan Maček

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Računarstvo
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Fakultet elektrotehnike i računarstva
Ulica:Unska 3
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 1 612 97 13
E-mail adresa: