Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Mijo Lončarić - Biografija


znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Senior Research Scientist (retired) – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, zaslužni znanstvenik

Rođen 1. ix, 1941. u Reki kod Koprivnice, u seljačkoj obitelji. Gimnaziju završio u Koprivnici. Studij: A. Hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti, B. Njemački jezik diplomirao 1966. Lektor za hrvatski i srpski jezik: Slavisches Seminar, Universität Zürich, 1969.–71. 1973: magisterij Jagnjedovački govor i pitanje kajkavskoga podravskog dijalekta asistent u Institutu za jezik. 1976: stipendija Alexander von Humboldt–Stiftung, Slavisches Institut der Universität Köln. 1980: doktorat Bilogorski kajkavski govori znanstveni suradnik. 1987: stipendija Humboldt (Slavisches Seminar – Mannheim, Deutscher Spraachatlas / Institut für deutsche Sprache – Marburg).
1987.–93: predstojnik Zavoda za hrvatski jezik i jedan mandat predsjednik Poslovodnog odbora Instituta za filologiju i folkloristiku, 1993–1995, v.d. ravnatelja Hrvatskoga filološkog instituta. Voditelj projekata Hrvatski književni jezik (1991–1994), Hrvatski jezični (dijalektološki) atlas (1996–2004), Istraživanje kajkavskoga narječja (2005–2011).
Glavni znanstveni interes: srednjojužnoslavenska dijalektologija, posebno hrvatska i kajkavsko narječje, uključujući leksikografiju (suvremenu i povijesnu), dijaspora književni jezik (fonologija, glagoli) onomastika, terminologija.
Sudjelovanje na znanstvenim skupovima, konferencijama i kongresima u zemlji i inozemstvu (izbor): međunarodni slavistički kongresi – Zagreb 1978, Bratislava 1993, Krakov 1998, Ljubljana 2003 međunarodni kongresi za dijalektologiju i lingvističku geografiju – Amsterdam 1998, Maribor 2009 kongresi jugoslavenskih slavista: Zagreb, Bled, Novi Sad I. kongres slavista BiH, Sarajevo 2011 međunarodne konferencije: Beč, Beograd, Bratislava, Budimpešta, Heidelberg, Klagenfurt (Celovec), Koper, Ljubljana, Maribor, Mostar, Pečuh, Priština, Sarajevo, Skoplje, Sombatel dr.).
Potpredsjednik je Odbora za dijalektologiju HAZU član: Hrvatskoga povjerenstva za Općeslavenski lingvistički atlas (OLA), Međunarodnoga povjerenstva Općeslavenskoga lingvističkoga atlasa i Evropskoga lingvističkog atlasa (ALE) Organizacijskoga odbora znanstvenih skupova o hrvatskim dijalektima član uredništva međunarodnoga projekta Opće promjene slavenskih jezika (objavljeno 13 svezaka, uredio svezak Hrvatski jezik, Opole 1998) član Hrvatskoga filološkoga društva, Matice Hrvatske.
Radio na izradi i redigirao verzije JUS-a na hrvatskom književnom jeziku (1975– 1999). Redakcija nazivlja projekta Međunarodna klasifikacija patenata, 6. izdanje, sv. 1-8, Zavod za patente / intelektualno vlasništvo, Zagreb 1994.
Član povjerenstava za doktorate i izbore u znanstvena zvanja. Predavanja na doktorskom studiju stupnja: Zagreb – voditelj kolegija Hrvatski jezik (povijest i dijalektologija), Rijeka/Zagreb – Kajkavsko narječje.
Nagrada “J. J. Strossmayer” 1997 Medalja “Franz Miklošič” 1996. (Mađarska) za hrvatsko-mađarske odnose Plaketa “Matija Petar Katančić” – Budimpešta 1999.
Linkovi:
http://www.ihjj.hr/istrazivaci-znanst5.htm