Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Zvjezdana Bencetić Klaić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Onečišćenje atmosfere i globalno zagrijavanje
Osnove geofizike
Dinamika atmosfere i mora
Dinamička meteorologija I
Dinamička meteorologija II
Uvod u geofizičku dinamiku fluida
Poslijediplomska nastava

Meteorološki aspekti onečišćenja atmosfere
Odabrana poglavlja fizike atmosfere