Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nataša Kurnoga

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Ekonomski fakultet u Zagrebu
Ulica:Trg J.F. Kennedya 6
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 1 238 33 89
E-mail adresa: