Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nataša Kurnoga - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2007
Doktor društvenih znanosti na smjeru ekonomije

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2002
Magistar društvenih znanosti na smjeru ekonomije

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1996
Diplomirani ekonomist