Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nataša Kurnoga - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Statistika
Metode statističke analize
Statističke metode za ekonomske analize
Uvod u gospodarsku statistiku