Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nino Raspudić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2004
Magistar humanističkih znanosti na smjeru talijanistike

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1999
Diplomirani filozof i talijanist