Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ana Vukelić - Nastavne aktivnosti

Po Bologni - preddiplomska nastava

Numeričke metode i programiranje
Biostatistika