Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ana Vukelić - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Biostatistika
Ime glavnog predavača: Vukelić Ana (239722)
Predavanja: 20
Vježbe: 20

URL: http://www.pbf.hr/hr/zavodi/zavod_za_procesno_inzenjerstvo/kabinet_za_matematiku/biostatistika_studij_nutricionizam