Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ana Vukelić - Zaposlenja

SRCE - Sveučilišni računski centar
Trajanje: 2000. - 2001.
 
Naziv radnog mjesta: informatičar
Trajanje: 2000. - 2001.

 

Ustanove u kojima je znanstvenik zaposlen