Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ana Matan

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Politologija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Fakultet političkih znanosti
Ulica:Lepušićeva 6
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 1 4642-000
E-mail adresa: