Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Silvija Bilokapić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: