Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Tomislav Klapec

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Prehrambena tehnologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Prehrambeno-tehnološki fakultet
Ulica:F. Kuhača 20
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 31 224 387
E-mail adresa: