Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Gorana Aralica

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Farmacija
Akademski stupanj: Dr. med.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet
Ulica:Šalata 11
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385-1-2313-038
E-mail adresa: