Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Aleksandar Zatezalo - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Department of Mathematics
University of Minnesota
Minneapolis
SAD
1997. - 1998.
Doktor znanosti, područje matematika

 
Department of Mathematics
University of Minnesota
Minneapolis
SAD
- 1997.
Magistar znanosti, područje matematika