Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Dijana Dominis Prester

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Fizika
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci
Ulica:Omladinska 14
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385-51-345042
E-mail adresa: