Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Vida Zadelj-Martić

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Geodezija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Geodetski fakultet
Ulica:Kačićeva 26
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. + 385 (1) 4639 278
E-mail adresa: