Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Edo Rajh - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2004
doktor društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2001
magistar društvenih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1998
diplomirani ekonomist