Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Hrvoje Babić - Biografija

Dr. sc. HRVOJE BABIC , clan Upravnog vijeca , redovni je profesor Fakulteta elektrotehnike i racunarstva Sveucilista u Zagrebu, rodjen je 17. rujna 1929. u Bugojnu. Osnovnu skolu pohadjao je u Metkovicu, a gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao je 1955. na Tehnickom fakultetu, a doktorirao 1965. godine. Od diplomiranja 1955. do 1974. bio je zaposlen na Elektronickom odjelu Instituta "Rudjer Boskovic". Za viseg znanstvenog suradnika Instituta izabran je 1970. godine. Od 1965. do 1967. radio je na Visokoj tehnickoj skoli u Stockholmu na mikrovalnim akceleratorima. Razvijeni akcelerator- mikrotron proizvodi se danas serijski i upotrebljava za istrazivanje i medicinske svrhe. U vise navrata boravio je na Kalifornijskom sveucilistu Los Angeles i Santa Barbara kao istrazivac i gost-profesor u podrucju elektronicke obrade signala, koja se primjenjuje u instrumentaciji, automatskoj regulaciji i komunikacijama. Na Elektrotehnickom fakultetu odrzavao je predavanja u poslijediplomskoj i dodiplomskoj nastavi od 1964, a na Fakultet je presao 1974. godine. Za redovnog profesora izabran je 1977. godine. Inicirao je uvodjenje smjera industrijske elektronike i radio na unapredjenju nastavnih planova i programa. Razvio je znanstvenu i strucnu djelatnost pocevsi od 1969. u podrucju analogne, od 1972. digitalne obrade signala te od 1976. digitalnih mjernih sustava. Vodio je istrazivacke projekte i poticao znanstveni i strucni rad mladjih suradnika. Od 1987. organizirao je i vodi laboratorij za sustave i signale. Laboratorij je postigao zavidan profesionalni ugled i dao znacajan doprinos u organizaciji i realizaciji Hrvatske akademske mreze. Prorektor Sveucilista u Zagrebu i predsjednik Odbora za znanost bio je od 1991. do 1993. godine.Objavio je 64 znanstvena rada u casopisima i zbornicima svjetskih i domacih skupova te 48 strucnih i razvojnih radova. Dio radova citiran je u svjetskim casopisima. Vodio je magistarske (31) i doktorske (10) radove te bio clan veceg broja ispitnih, znanstvenih i profesionalnih komisija.Godine 1986. dobio je Republicku nagradu "Nikola Tesla" za znanstvenu i razvojnu djelatnost.


Linkovi:
http://www.zesoi.fer.hr/staff/hrvojebabic.hr.php
http://jagor.srce.hr/rektorat/dekani/hbabic.html