Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Jezici


Igor Weber - Projekti

Natrag na pregled projekata

Struktura i funkcija plastida i citoskeleta
Šifra projekta: 0098073
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Ključne riječi: plastidi, ultrastruktura, biogeneza kromoplasta, karotenoidi, fotosinteza, TLP40, svjetlošću inducirane pretvorbe, citoskelet, aktinski filamenti, korteksilin I i II.

Voditelj projekta:
E-mail adresa:

Ustanova: Institut "Ruđer Bošković"
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera