Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Jezici


Igor Weber - Projekti

Natrag na pregled projekata

Molekularne interakcije u diferencijaciji limfocita
Šifra projekta: 098-0982913-2332
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Voditelj projekta: Mariastefania Antica