Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Dragutin Gereš

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Građevinarstvo
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Hrvatske vode
Ulica:Ulica grada Vukovara 220
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/6307 333;
GSM 098/281 085
E-mail adresa: