Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija


Joško Ožbolt

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Građevinarstvo
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Viktora Cara Emina 5
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: