Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Biografija


Ante Marinović-Uzelac - Biografija

Mentor je 11 doktorata, 21 magisterija i 116 diploma na Arhitektonskom fakultetu. Autor je brojnih prostornih i urbanističkih planova. Specijalizirao se za prostorne planove prirodnih rezervata, posebno nacionalnih parkova. Objavio je novu teoriju zoniranja nacionalnih parkova, a u izradi generalnih urbanističkih planova objavio nove aspekte teorije namjene površina.